El Museu i les Sales


El Museu Deu fou inaugurat l’any 1995 a la vila del Vendrell. S’ubica en una antiga casa senyorívola completament remodelada en el seu interior per tal d’acollir les quatres sales d’exposició. El conjunt d’obres que s’hi exposa fou donat per l’antic notari de la vila, el senyor Antoni Deu Font , el qual va arribar a reunir més de 2.800 peces entre pintura, dibuixos i aquarel·les; escultura; vidre de Nancy i vidre bufat català; ceràmica contemporània, rajoles d’arts i oficis i pots de farmàcia; morters gòtics; mobiliari d’època; art religiós format per peces d’orfebreria, talles religioses, catifes, bacines, casulles, reliquiaris, rosaris..., representacions artístiques que es mostren d’una manera original i atractiva en les tres sales d’exposició permanent. La sala soterrani està destinada a la realització d’exposicions temporals de les obres situades a la reserva del Museu Deu.

L’espai més atractiu del Museu Deu és l’anomenat “Sala de les catifes” , on el públic camina per damunt d’un terra de vidre mentre pot contemplar la col·lecció de catifes orientals i la de bacines situades sota els seus peus.


El conjunt i la diversitat d’obres d’art que ha anat recollint el senyor Antoni Deu al llarg de la seva vida formen una unitat indestriable amb la sensibilitat i l’afany íntim que caracteritzen tot col·leccionista. El seu criteri personal particularitza tot el llegat, on no pot buscar-se ni una unitat temàtica ni tampoc cronològica, ja que es defineix per la seva diversitat, tot entroncant amb la tradició dels grans col·leccionistes catalans com Víctor Balaguer, Eduard Toda o el mateix Frederic Marés. De les talles religioses a l’escultura actual, de la pintura i el dibuix a la col·lecció de catifes orientals, de les bacines i morters al conjunt de mobles d’època, o del vidre modernista a la ceràmica contemporània formen un conjunt que, malgrat les dificultats que representa la seva instal·lació museística, no s’ha volgut trencar a fi que el visitant pugui entendre l’anhel i els sentiments íntims del col·leccionista.

El Museu consta de diverses sales i espais. Vegem-los a continuació de forma individual:

  • 3. Planta baixa vestíbul
  • 5. Sala Soterrani
  • 6. Jardí